Kundehjelp og FAQ

Kjøp, levering og betingelser

Hvordan kan jeg be om et uforpliktende tilbud?

Ditt tilbud på 1-2-3!

Frakt og andre tilleggskostnader

Hvilke tillegg tilkommer prisen i butikk?

Kan jeg ordne med egen transport/hente selv?

Betingelser for kjøp, salg, levering og retur av varer

Kan jeg returnere varer om vi har kjøpt for mye?

FAQ for utemiljø

Natursteinsmur Granitt og Larvikitt

Hva er Larvikitt?

Hvordan skal jeg montere en Granitt/Larvikitt natursteinsmur?

Hva slags mørtel skal jeg bruke?

Brostein, storgatestein og gatestein

Hvordan skal jeg sette/montere Brostein?

Hva slags mørtel skal brukes ved montering av brostein?

Fuger og brostein

Krav til ferdig flate Storgatestein

Krav til ferdig flate Smågatestein

Råd og tips til setting av gatestein

Vanlige feil som gjøres ved setting av brostein

Aaltvedt® Støttemur

Hvor høyt kan en mur bygges?

Mini støttemur: Hvor mange Kurveblokker går det på 90°?

Hvilke dimensjon har Mini Støttemur Hjørner?

Belegningsstein

Hva bør jeg tenke på ved leggemønster?

Er belegningsstein med 5cm. tykkelse kjøresterk?

Hvordan går jeg frem når jeg skal legge belegningsstein?

Hva er viktig å tenke på ved tilpasning av steinene?

Hvordan legger jeg belegningsstein i svinger?

Hva er fugeknaster og hvilken funksjon har disse?

Må jeg tenke på hvor overflatevannet ender opp?

Kan jeg bruke Vibroplate oppå steinen når den er lagt?

Må jeg grave ut all eksisterende masse nå jeg skal legge stein?

Må jeg støpe kantene når jeg har lagt belegningsstein?

Kantstein

Hvordan skal kantstein monteres?

Hva slags mørtel skal brukes ved montering av kantstein?

Hvilken funksjon har Kantstein/kantsikringen

Fugesand

Hva er en fuge og hvilken funksjon har den?

Hvilke krav settes det til fugesanden?

Hvordan skal fugene fylles?

Hva er fugeknaster og hvilken funksjon har disse?

Er ikke fugen bare er til pynt? Fakta om fugen.

Settesand og settelag

Hva er et settelag?

Hvor tykt skal settelaget være?

Hvilken fraksjon og sammensetning skal settelaget være?

Skal settelaget komprimeres?

Vedlikehold: Renhold, ugress, snø og is

Kan jeg bruke mosefjerner på betongprodukter?

Hvordan kan jeg fjerne kalkutslag?

Kan jeg bruke salt for å fjerne is på dekket?

Hvordan skal jeg rengjøre steinen, kan jeg bruke høytrykk?

Hvordan kan jeg fjerne ugress i belegningen?