Del 1. Hvordan legge Belegningsstein.

Innledning: Hvordan legge Belegningsstein.

Kilde: Aaltvedt Stein veiledninger

Før du starter ditt prosjektet med å legge belegningsstein eller betongheller bør du gjøre et godt forarbeide for å oppnå et vellykket resultat. Se også vår FAQ som kan hjelpe deg på veien.

Les også del 2.  >> - Les også del 3.>>

Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse.. 

Et godt grunnarbeid og riktig valg av type og dimensjon på belegningsstein eller heller er det som skiller et dekke som holder i 50 år og det som må utbedres eller i værste fall skiftes ut etter 2-3 år.

Setter du ut ditt utemiljø-prosjekt på Anbud, anbefaler vi at du setter deg inn i den jobben som faktisk skal utføres. Da står du bedre rustet til å vurdere omfanget av prosjektet, samt at du oppnår en bedre forståelse av hva anbudene fra de forskjellige tilbyderne på ditt prosjekt faktisk inneholder. 

Les videre på: Vurdering av stedlige masser og grunnforhold.

Les også del 2.  >> - Les også del 3.>>

Forrige artikkel Hvordan bygge støttemur
Neste artikkel Test av ugresshemmende fugesand