Del 2. Hvordan legge belegningsstein

Før du setter pennen på arket, bør du vurdere følgende punkter.

<<  Les også Del 1. - Les også Del 3.  >>

Holder det med å rette av eksisterende underlag? eller må du grave ut og kjøre bort stedlige masser. Her er det mange som brenner seg.

Dårlige masser i grunnen = hjulspor, telehiv og et mislykket prosjekt.

Masseutskifting er typisk det som skiller et anbud fra seriøse og useriøse aktører. Det er ofte dyrt å skifte ut/kjøre bort stedlige masser, derfor kan det være fristende å spare inn på dette for å fremstå billige.

Feilvurderer man grunnforholdene vil det kunne medføre store kostnader for utbedring etter få år.

Om du ikke selv innehar kompetansen for vurdering av stedlige masser anbefaler vi at du engasjerer en lokal velrenommert Graver, Entreprenør eller Anleggsgartner som kan gi sine anbefalinger.

grunnarbeid hvordan legge belegningsstein  

<<  Les også Del 1. - Les også Del 3.  >>

Forrige artikkel Hvor kommer egentlig Elvestein fra?
Neste artikkel Del 3. Hvordan legge Belegningsstein