Fakta om varmepumper

Som kjøleskapet bruker varmepumper elektrisitet til å flytte varmen fra et kjølig rom til en varm plass, noe som gjør det kjølige rommet kjøligere og det varme rommet varmere.

Fakta om varmepumper

Nordmenn kjøper varmepumper som aldri før, men det er fortsatt en del spørsmål og "myter" omkring denne varmeteknologien.

En varmepumpe kan brukes som et kjøleanlegg (air condition) da en varme- pumpe og et kjøleanlegg i praksis er bygd opp rundt samme teknologi. Fordelen ved dette kontra et rimelig kjøleanlegg er at kompressoren sitter utendørs og er langt mer stillegående.

For klima med moderat behov for oppvarming og kjøling er varmepumper et energieffektivt alternativ til ovner og klimaanlegg.

De fleste vil også oppleve at de får et vesentlig bedre i inneklima da mange modeller blir levert med pollen og anti-allergen filter som sørger for å rense luften i din bolig.

Varmepumper er dyre å vedlikeholde:

Normalt beregner man ca 1500-2000 kroner annethvert år til service av varmepumpen. Dette for å rengjøre filtrene og sjekke gasstrykket. I tillegg skal inne og utedel renses skikkelig for å vedlikeholde effekten på pumpen.

Kjølefunksjoner om sommeren er dyrt?

Aircondition funksjonen i varmepumpen bruker faktisk langt mindre strøm enn den bruker på til oppvarming. Årsaken er at det kreves mer energi når man skal varme opp luft fra f.eks 4 grader ute til 24 inne, dette betyr i praksis at pumpen varmer luften 20 grader.

På en god sommerdag med 25-30 grader ønsker du kanskje å ha 22 grader inne, dette gir bare 3-8 graders forskjell.

En varmepumpe bråker mye:

Det er riktig at de første varmepumpene på markedet hadde en del støy, men her har det skjedd mye de siste 10 årene. Innendelen ligger på ca. 30-34dB. Dette betyr at varmepumpen ikke vil være til sjenanse i huset ditt

Varmepumper har kort levetid:

Levetiden til varmepumpen påvirkes av hvordan den blir tatt vare på. Eiere som renser og rengjør den selv med jevne mellomrom kan vise til varmepumper som har levetid på opptil 20 år.

Varmepumpen gir dårlig inneklima om man har tepper:

Dette var noe man trodde en periode, men vitenskapelige tester viser tvert imot det motsatte. Varmepumper renser luften gjennom filtrene og selv om det sirkuleres store mengder luft, blåser den ikke opp støv fra tepper hvis anlegget er riktig montert.

Mange varmepumper har i tillegg anti-pollen filter som gjør inneklimaet ennå bedre, dette er også anbefalt for de med astma og allergiplager.

Varmepumper er dyre og lønner seg ikke:

Lønnsomheten av å kjøpe varmepumpe vil avhenge av strømpriser og forbruk, men en gjennomsnittlig husholdning vil ha spart inn varmepumpen etter 3-5 år.

Varmepumpens slutter å fungere under 20 minus:

Varmepumpen vil fortsette å å virke selv når det er under 20 minus, men de fleste varmepumper vil få en redusert effekt på de kaldeste dagene. Det kan derfor være lurt å tilleggsfyre med f.eks ved eller elektrisitet på de kaldeste periodene.

Forrige artikkel Jernbanesviller fri for kreosot!
Neste artikkel Hvor kommer egentlig Elvestein fra?