Hvor kommer egentlig Elvestein fra?

Skrevet av Kundehjelp Miljøstein 03 oktober, 2018 3 min lesetid

Hvor kommer egentlig Elvestein fra?

De aller fleste av oss har hørt om Elvestein, men få vet hva det faktisk er?

Dette må vi finne ut av !

Litt av moroa med å dekorere hage og utearealer med nydelig norsk Elvestein, må jo være å kunne fortelle nysgjerrige naboer, svigermor, med fler om at Elvestein ikke bare er vanlig stein?

Elvestein er stein og grussedimenter som ble dratt med og etterlatt av oldtidens isbreer for 10-13.000 år siden.

Denne smelteprosessen startet etter en dramatisk endring av klimaet, og de enorme ismassene som ble dannet for over 20.000 år siden startet nedsmeltingen i et enormt raskt tempo. Pixar filmene Istid, gir et beskrivende bilde av hva som foregikk.

Global oppvarming var visst ikke så nytt?

Uten å legge meg inn i klimadebatten, så er faktum det, at den globale oppvarmingen vi nå ser er mikroskopisk i forhold til de enorme temperaturendringene verden har opplevd igjennom milioner av år. Dette er noe klimaforskere av en eller annen grunn ikke er så flinke til å opplyse om.

Men tilbake til saken, hva er Elvestein?

Det vi kaller for Elvestein og Kulestein, blir utvinnet fra det geologene kaller Ra, dette er store morene- og israndavsetninger fra en stans i isens tilbaketrekning for ca. 12 800–11 700 år siden (yngre dryas). Kjennes særlig fra begge sider av Oslofjorden, hvor Raet ble avsatt tidlig i yngre dryas (ca. 12 650–12 350 år siden) og danner en markert rygg som går fra Mølen over Larvik til Horten på vestsiden, og over Moss, Sarpsborg til Halden på østsiden. Det demmer opp flere innsjøer, bl.a. Borrevannet og Vansjø.

Raet består hovedsakelig av israndsedimenter av både leire og sand. Det ble avsatt da havet stod ca. 160 m høyere enn nå, og er derfor for en stor del avsatt under vann. Mot vest kan man følge Raet helt til Lysefjorden, mot øst fortsetter Raet i de store mellomsvenske morenene og Salpausselkä-ryggene i Finland. På Vestlandet og i Troms finnes morener og israndavsetninger av samme alder.

Dannelsen av disse skjer ved at isbreer river med seg stein fra underlaget og dessuten mottar skredmasser fra omkringliggende bergskrenter. Steinmaterialet fulgte med ismassene og ble liggende igjen i form av bunnmorene, midtmorene, sidemorene, endemorene eller dødismorene når isen smeltet. Ved noen av landformene har det opprinnelige morenematerialet også blitt sortert i sjøvann og iselver, slik at det også opptrer lagdelte og vel sorterte avleiringer i dem.

Størstedelen av det morene- og breelvmaterialet som danner dagens terrengformer, ble avsatt under siste istid og spesielt under siste brefremstøtet for omkring 20 000 år siden og tiden like etterpå. Bunnmorenen består av materiale av alle kornstørrelser, fra fint steinmel til store blokker og dekker den faste berggrunnen nesten over alt.

Og det er her vår reise begynner.

Elvesteinen blir utvunnet fra Bunnmorenen, sortert i forskjellige fraksjoner, og pakket i Big Bag's på 800kg og 1000kg. Når Elvesteinen ankommer din hage, venter den på å oppleve neste kapittel av sin endeløse reise.

Så da! Om du ikke har sovnet underveis ... kan du forklare dine besøkende, naboer og svigerfamilie, hvor og hvordan dine fantastisk flotte norske elvesteiner har blitt dannet, og at de er en del av Østfolds og Norges urgamle historie, helt tilbake til siste istid.

Fraksjonene vi kan levere i ferdige Big Bag's

Elvesingel 08/16mm. 800kg.  Elvestein 16/30mm. 800kg.  Elvestein 30/45mm. 1000kg.  Elvestein 45/60mm. 1000kg.  Elvestein 60/90mm. 1000kg.  Elvestein 90+mm. 1000kg.

Deler av artikkelen er hentet og sitert fra:

Ra. (2015, 8. oktober). I Store norske leksikon. Hentet 19. februar 2017 fra https://snl.no/ra.

Kundehjelp Miljøstein
Kundehjelp MiljøsteinOgså i Hus og hage blogg

Trygg netthandel www.msno.no
Trygg netthandel www.msno.no

Skrevet av Anders Oma 08 november, 2018 2 min lesetid

Trygg netthandel www.msno.no : I en verden styrt av internett, der bandittene ikke lenger kommer inn igjennom soveromsvinduet men nettverket er datasikkerhet dessverre et forsømt område.
Les mer
Larvikitt Støttemur Larvikittblokka
Norges nasjonalbergart

Skrevet av Anders Oma 16 oktober, 2018 2 min lesetid

Larvikitt er Norges nasjonal-bergart og et svært populært produkt som eksporteres over hele verden.
Les mer
Støttemurer raser, hvordan bygge støttemur
Hvordan bygge støttemur

Skrevet av Kundehjelp Miljøstein 12 oktober, 2018 6 min lesetid

Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge støttemur.

Les mer