✅ Hvordan bygge støttemur

06 juni, 2018

Støttemurer raser, hvordan bygge støttemur

Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.

Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig det er å gjøre et godt forarbeid når man skal igang med å bygge støttemur. Se også vår FAQ. Det å lese igjennom hele artikkelen er vel anvendt tid.

Velger du å ikke følge våre råd, selger vi akkurat de produktene du ønsker uten spørsmål. Høy eller lav mur, med eller uten Jordarmering. Dette er ditt ansvar og din lommebok.

Prosjekt støttemur

Selve monteringen av støttemur med betongelementer, eller  natursteinsmur av granitt eller larvikitt, er som regel en relativt enkel jobb de fleste selvbyggere kan mestre. Det som krever utvidet kompetanse og forståelse, er valg av produkter, hvordan grunnarbeidet skal utføres og hvordan muren skal sikres.

 • Støttemur over 90cm må som regel alltid byggemeldes. Sjekk med din kommune hvilke regler som gjelder.
 • Støttemur over 120cm, men også for lavere murer der det er dårlige grunnforhold, anbefaler vi å involvere en fagperson, som på befaring kan vurdere valg av produkter, omfang av grunnarbeid, sikring og korrekt montering.
 • For støttemur over 180cm skal muren alltid prosjekteres av en fagperson med ansvarsrett.
 • Støttemur av betongelementer over 60cm skal alltid sikres med Jordarmering iht. produsentens anbefalinger. Aaltvedt sin støttemur-kalkulator regner ut hvor mye du trenger. Klikk her

Om du ikke orker å lese mer, er disse første punktene helt avgjørende for å oppnå et vellykket resultat. En feil montert og usikret støttemur, vil ikke bare kunne medføre store ekstrakostnader til å utbedre eller gjennoppbygge, men kan også være til stor fare for liv og helse. 

Klikk for: Aaltvedt® Støttemur

Klikk for: Larvikittblokka Norges nasjonalstein

klikk for: Kina Granitt natursteinsmur

Før du setter spaden i jorda er det viktige punkter du må vurdere.

Lag en plan og tegninger, om nødvendig innhent råd fra en sertifisert fagperson. Støttemur med høyde over 90cm. må som regel godkjennes av kommunen.

 • Hvordan er grunnforholdene? Ved dårlige masser i grunn som jord og leire er korrekt utført grunnarbeid avgjørende for et velykket prosjekt.
 • Hvilket trykk kommer på baksiden av muren? Støttemuren skal tåle belastningen den blir utsatt for med solid margin.

En støttemur som raser medfører ofte store skader, ikke bare materielle, men kan også forårsake direkte skade på mennesker og dyr som måtte befinner seg i nærheten.

 • Hvilke produkter skal du velge? Valg av produkt handler ikke bare om pris, eller utseende. Du skal finne en mur som tåler belastningen den blir påført.

Natursteinsmurer: Granitt Støttemur Kina - Larvikitt Støttemur norsk

 • Omfang og utførelse av grunnarbeid, såle og drenering. Denne vurderingen bør overlates til fagperson om støttemuren er over 90cm.
 • Hvordan skal støttemuren monteres for å sikre optimal styrke? For betongmurer, følg produsentens anvisninger for montering og sikring.
 • Ved naturstein-murer og støttemurer med høyde over 90cm. bør man konsultere en sertifisert fagperson.
 • Hvordan skal muren sikres for å hindre utglidning, telehiv og vannskader? Her finnes det ingen generell beskrivelse, er du usikker spør en fagperson.

Støttemur som skal holde igjen trykk fra terreng, skal alltid ha jordarmeringsnett eller annen form for sikring/forankring.

Grunnarbeid og sikring av støttemur

 • Bruk av fiberdukog isolasjonsplater er påkrevet om de stedlige massene er dårlige. Jordarmeringsnett eller annen form for sikring bør alltid benyttes.

Hva er dårlige masser? Gjørme og jord evt. andre ustabile masser.

 • Ameringsnett eller annen form for sikring er påkrevet på høye støttemurer, men kan også være helt nødvendig på lavere støtte og hagemurer.
 • For høye støttemurer, og der det er stort trykk fra massene bak, monteres muren med en helning bakover i terrenget for økt styrke.

Aaltvedt Stein har utarbeidet tabeller for beregning av jordarmering. Tabellene er ikke en fasit, kun veiledende. Klikk her for Veiledninger fra Aaltvedt Stein

Støttemur over 90cm. er å regne som en høy støttemur.

Selv om vi sier at en høy støttemur er mur over 90cm. kan det også være at lavere murer krever ekstra sikring, dette avhenger av stedlige forhold. Har du ikke selv nødvendige kompetanse til å vurdere dette, ta kontakt med en fagperson.

Godkjenning av støttemur hos kommunen

Støttemurer med høyde over 90cm må som regel igjennom en godkjenning hos kommunen. Sjekk med din kommune hvilke krav som stilles FØR du setter igang.

Gode plantegninger av hvordan støttemuren skal monteres, samt hva slags produkter man ønsker å benytte bør være på plass tidlig i prosessen. For høye støttemurer, kreves det at ansvarshavende for prosjektet er sertifisert.

Anbud for bygging og prosjektering av støttemur

Skal du legge jobben ut anbud? Be om referanser og ikke minst, sjekk referansene.

Utførende skal ha Ansvarsrett for bygging av støttemur. Som minimum skal utførende ha en samarbeidspartner med den nødvendige sertifiseringen som står ansvarlig for oppføringen av muren.

Benytter du fagfolk som ikke er godkjent, kan du risikere å sitte igjen med regningen om muren raser. Benytt lokale fagfolk med papirene i orden det er vår anbefaling.

Skal du sette muren ut på anbud anbefaler vi at du leser deg opp og setter deg inn i den jobben som skal gjøres. Da står du bedre rustet til å vurdere kvalitet og innhold i de forskjellige anbudene.

Hvorfor raser støttemurer?

Mange tror det ikke er behov for å sikre en støttemur

Også tunge Granitt og Larvikitt blokker kan skli ut om muren ikke er montert og sikret korrekt. Også på lavere murer under 90cm. kan det være enorme krefter som trykker på.

Det slurves med fundament (underlaget).

Dårlige masser som f.eks leire eller jord setter ekstra store krav til fundamentet. Raske løsninger på fundament, feks. bruk av impregnerte bjelker som underlag er helt katastrofe.

Bruk av dårlige masser og manglende drenering.

Vann vil over tid drenere bort massene bak og under støttemuren. Konsekvensen er store kostnader for utbedringer av støttemuren og i verste fall vil den kunne rase sammen.

Useriøse fagfolk og selvbyggere som ikke vet bedre, bruker gjerne både jord og leire bak muren, kombinert med at muren bygges rett på dårlige masser. Dette vil medføre at du får en ustabil støttemur.

Det skal være knuste masser uten nullstoffer (pukk) under og bak støttemuren noe som som gir god drenering. I fyllingen bak og under de knuste massene kan man med fordel benytte sprengstein. Fiberduk benyttes for å skille stedlige masser og pukk både under og bak muren mellom pukk og sprengstein.

I enkelte tilfeller er det også behov for isolasjonsplater for å forhindre telehiv.

SPAR PENGER! Planlegg prosjektet godt, benytt lokal fagkompetanse, unngå snarveier og ikke minst bygg støttemuren korrekt første gang.

Lenker til veiledninger.

Forarbeid støttemur - Bruk av knuste masser - Jordarmering - Bruk av fiberduk

Aaltvedt® Tørrmurer:

ForskalingsmurMini støttemur Grå glatt frontMini Støttemur Gråmix knekt frontRådhus Geoloc GråmixRådhus Geoloc Brunmix>Knekt Støttemur>Kombimur Grå Glatt frontKombimur Gråmix Knekt frontStor Støttemur GråStor Støttemur GråmixKnekkheller

Natursteinsmurer:

Granitt Støttemur KinaLarvikitt Støttemur norsk


Legg igjen en kommentar

Kommentarer må godkjennes før publisering


Også i Hus og hage blogg

Best i test fugesand. Test av fugesand Dansand Danfast
Test av ugresshemmende fugesand

06 juni, 2018

Test- Danfast Fugesand mot ugress. Nettmagasinet Bolius har testet hvilken fugesand man bør benytte til belegningsstein for å unngå ugress i fugene. Se Video ...
Les mer
Giftfrie jernbanesviller uten kreosot Jarrah Australske Sviller
Jernbanesviller fri for kreosot!

06 juni, 2018

Kreosotfrie Jernbanesviller i virke Jarrah kan benyttes til støttemur, hagemur, trapper, kantstein, terrasser, som takbjelker, eller hvorfor ikke lage et bord?
Les mer
Hvor kommer egentlig Elvestein fra?
Hvor kommer egentlig Elvestein fra?

06 juni, 2018

Litt av moroa med å dekorere hage og utearealer med nydelig norsk Elvestein, må jo være å kunne fortelle nysgjerrige naboer, svigermor, med fler om at Elvestein ikke bare er vanlig stein?

Elvestein er stein og grussedimenter som ble dratt med og etterlatt av oldtidens isbreer for 10-13.000 år siden.

Les mer