Hvordan bygge støttemur

Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.

Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig det er å gjøre et godt forarbeid når man skal igang med å bygge støttemur. Se også vår FAQ.

Prosjekt støttemur

Montering av natursteinsmur i Granitt og Larvikitt, eller montering av støpte betongmur-elementer er som regel en relativt enkel jobb de fleste selvbyggere kan mestre. Grunnarbeid, sikring og korrekt montering er avgjørende punkter for et vellykket resultat.

Klikk for: Aaltvedt® Støttemur

Klikk for: Larvikittblokka Norges nasjonalstein

klikk for: Kina Granitt natursteinsmur

Før du setter spaden i jorda er det viktige punkter du må vurdere.
Lag en plan og tegninger. Om nødvendig innhent råd fra fagperson. Støttemur med høyde over 90cm. må som regel godkjennes av kommunen.
  • Hvordan er grunnforholdene? Ved dårlige masser i grunn som jord og leire er korrekt utført grunnarbeid avgjørende for et velykket prosjekt.
  • Hvilket trykk kommer på baksiden av muren? Støttemuren skal tåle belastningen den blir utsatt for med solid margin.
En støttemur som raser medfører store skader, ikke bare materielle, men også direkte skade på mennesker og dyr som måtte befinne seg i nærheten
  • Hvilke produkter skal du velge? Valg av produkt er ikke rent estetisk, du skal finne en mur som også tåler belastningen den blir påført.

Natursteinsmurer: Granitt Støttemur Kina - Larvikitt Støttemur norsk

  • Omfang og utførelse av grunnarbeid, såle og drenering. Denne vurderingen bør overlates til fagperson om støttemuren er over 90cm.
  • Hvordan skal støttemuren monteres for å sikre optimal styrke? For betongmurer følg produsentens anvisninger for montering og sikring. Ved naturstein-murer og støttemurer med høyde over 90cm. bør man konsultere en fagperson.
  • Hvordan skal muren sikres for å hindre utglidning, telehiv og vannskader? Her finnes det ingen generell beskrivelse, er du usikker konsulter en lokal fagperson.

Støttemur som skal holde igjen trykk fra terreng i bakkant, skal som prinsipp alltid ha jordarmeringsnett eller annen form for sikring/forankring.

Grunnarbeid og sikring av støttemur

  • Bruk av fiberduk og isolasjonsplater er påkrevet om de stedlige massene er dårlige. Jordarmeringsnett eller annen form for sikring bør alltid benyttes.
Hva er dårlige masser? Gjørme og jord evt. andre ustabile masser
  • Ameringsnett eller annen form for sikring er påkrevet på høye støttemurer, men kan også være helt nødvendig på lavere støtte og hagemurer.
  • For høye støttemurer og der det er stort trykk fra massene bak, monteres muren med en helning bakover i terrenget for økt styrke.

Aaltvedt Stein har utarbeidet tabeller for beregning av jordarmering. Tabellene er ikke en fasit, kun veiledende. Klikk her for Veiledninger fra Aaltvedt Stein

Støttemur over 90cm. er å regne som en høy støttemur.

Selv om vi sier at en høy støttemur er mur over 90cm. kan det også være at lavere murer krever ekstra sikring, dette avhenger av stedlige forhold. Har du ikke selv nødvendige kompetanse til å vurdere dette, anbefaler å ta kontakt med en lokal fagperson.

Godkjenning av støttemur hos kommunen

Støttemurer må som regel igjennom en godkjenning hos kommunen. Sjekk med din kommune hvilke krav som stilles FØR du setter igang.

Gode plantegninger av hvordan støttemuren skal monteres, samt hva slags produkter man ønsker å benytte bør være på plass tidlig i prosessen.

Anbud for bygging og prosjektering av støttemur

Skal du legge jobben ut anbud? Be om referanser og sjekk referansene.

Utførende skal ha en "Ansvarsrett" for bygging av støttemur. Som minimum skal utførende ha en samarbeidspartner med den nødvendige sertifiseringen som står ansvarlig for oppføringen av muren.

Benytter du "Fagfolk" som ikke er godkjent kan du risikere å sitte igjen med regningen om muren raser. Benytt lokale fagfolk med papirene i orden det er vår anbefaling.

Skal du sette muren ut på anbud anbefaler vi at du leser deg opp og setter deg inn i den jobben som skal gjøres. Da står du bedre rustet til å vurdere kvalitet og innhold i de forskjellige anbudene.

Hvorfor raser støttemurer?

Mange tror det ikke er behov for å sikre en støttemur

Også tunge Granitt og Larvikitt blokker kan skli ut om muren ikke er montert og sikret korrekt. Også på lavere murer under 90cm. kan det være enorme krefter som trykker på.

Det slurves med fundament (underlaget).

Dårlige masser som f.eks leire eller jord setter ekstra store krav til fundamentet. Raske løsninger på fundament, feks. bruk av impregnerte bjelker som underlag er helt katastrofe.

Bruk av dårlige masser og manglende drenering.

Vann vil over tid drenere bort massene bak og under støttemuren. Konsekvensen er store kostnader for utbedringer av støttemuren og i verste fall vil den kunne rase sammen.

Useriøse "Fagfolk" og selvbyggere som ikke "vet bedre", bruker gjerne både jord og leire bak muren, kombinert med at muren bygges rett på dårlige masser. Dette vil medføre at du får en ustabil støttemur.

Det skal være knuste masser uten nullstoffer (pukk) under og bak støttemuren noe som som gir god drenering. I fyllingen bak og under de knuste massene kan man med fordel benytte sprengstein. Fiberduk benyttes for å skille stedlige masser og pukk både under og bak muren mellom pukk og sprengstein.

I enkelte tilfeller er det også behov for isolasjonsplater for å forhindre telehiv.

SPAR PENGER! Planlegg prosjektet godt, benytt deg av lokal fagkompetanse, unngå snarveier og ikke minst bygg støttemuren korrekt første gang.

Lenker til veiledninger.

Forarbeid støttemur - Bruk av knuste masser - Jordarmering - Bruk av fiberduk

Aaltvedt® Tørrmurer:

ForskalingsmurMini støttemur Grå glatt frontMini Støttemur Gråmix knekt frontRådhus Geoloc GråmixRådhus Geoloc Brunmix>Knekt Støttemur>Kombimur Grå Glatt frontKombimur Gråmix Knekt frontStor Støttemur GråStor Støttemur GråmixKnekkheller

Natursteinsmurer:

Granitt Støttemur KinaLarvikitt Støttemur norsk

Neste artikkel Hvordan legge belegningsstein