Hvordan bygge støttemur

Det å bygge støttemur er ikke noe man skal ta lett på.

Skal du bygge støttemur er det viktig å gjøre dette korrekt. Denne artikkelen, er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig det er å gjøre et godt forarbeid for å oppnå et vellykket sluttresultat.

Prosjekt støttemur

Montering av både natursteinsmur og betongmur er som regel en relativt enkel jobb dersom du gjør et godt forarbeid.

Punkter du skal vurdere før du setter igang er:
 • Støttemuren skal tåle belastningen muren blir utsatt for.
 • Hvilke produkter skal du velge? 
 • Omfang og utførelse av grunnarbeid, såle og drenering.
 • Hvordan skal støttemuren monteres for å sikre optimal styrke.
 • Hvordan skal muren sikres for å hindre utglidning, telehiv og vannskader.

Støttemur som skal holde igjen trykk fra terreng i bakkant, skal som prinsipp alltid ha jordarmeringsnett eller annen form for sikring/forankring.

Grunnarbeid og sikring av støttemur

Vi får ofte spørsmål om hvordan grunnarbeid, fundamentering, sikring og oppsett av støttemur skal utføres. Dette er det dessverre ikke mulig å gi et generelt fasitsvar på, til det er det for mange ukjente faktorer som spiller inn.

 • Bruk av fiberduk og isolasjonsplater er påkrevet om de stedlige massene er dårlige.
 • Ameringsnett eller annen form for sikring er påkrevet på høye støttemurer, men kan også være helt nødvendig på lavere støtte og hagemurer.

Aaltvedt Stein har utarbeidet tabeller for beregning av jordarmering. Tabellene er ikke en fasit og kun ment til veiledende bruk. Klikk her for Veiledninger fra Aaltvedt Stein

En støttemur på over 90cm. er å regne som en høy støttemur.

Selv om vi sier at en høy støttemur er en mur over 90cm. kan det også være at lavere murer krever ekstra sikring, dette avhenger helt av de stedlige forholdene. Har du ikke selv den nødvendige kompetansen anbefaler vi deg å ta kontakt med en lokal fagperson.

Godkjenning av støttemur hos kommunen

Støttemurer må som regel igjennom en godkjenning hos kommunen. Sjekk med din kommune hvilke krav som stilles før du setter igang. Gode plantegninger av hvordan støttemuren skal monteres, samt hva slags produkter man ønsker å benytte bør være på plass tidlig i prosessen.

Anbud for montering av støttemur

Skal du legge jobben med å sette opp støttemur ut anbud? Be om referanser og ikke minst sjekk referansene.

Benytt lokale fagfolk med papirene i orden.

Hvorfor raser støttemurer?

Mange tror det ikke er behov for å sikre en støttemur

Til og med 50x50 granittblokker lagt med forbant, og som hver veier rundt 750kg, kan skli ut om støttemuren ikke er montert og sikret korrekt.

 • Også på lave støttemurer kan det være enorme krefter som trykker på bak muren.
 • På høye murer eller der det er stort trykk fra massene bak muren, legger man gjerne også støttemuren med en helning bakover i terrenget.
Bruk alltid Jordarmeringsnett eller tilsvarende når du skal bygge støttemur. 

  Det slurves med fundament (underlaget).

  Dårlige masser som f.eks leire eller jord setter ekstra store krav til fundamentet. Raske løsninger på fundament, feks. bruk av impregnerte bjelker som underlag er helt katastrofe men dessverre noe vi hører om alt for ofte.

  Stedlige masser bør alltid vurderes av en fagperson.

  Manglende drenering.

  Vann vil over tid drenere bort massene bak og under mur. Konsekvensen er store kostnader for utbedringer av støttemuren og i verste fall vil den kunne rase sammen.

  Bruk av dårlige masser.

  Her skal det være drenerende masser (pukk) under og bak støttemuren. Fiberduk benyttes for å skille stedlige dårlige masser og pukken. I enkelte tilfeller skal man også legge ned isolasjonsplater. 

  Planlegg prosjektet godt og benytt deg av lokal fagkompetanse.

  Forrige artikkel Test av ugresshemmende fugesand
  Neste artikkel Jernbanesviller fri for kreosot!