Hvordan legge belegningsstein

Skrevet av Kundehjelp Miljøstein 06 oktober, 2018 3 min lesetid

Hvordan legge belegningsstein og betongheller

Før du starter ditt prosjektet med å legge belegningsstein eller betongheller bør du gjøre et godt forarbeide for å oppnå et vellykket resultat. Det å sette belegningsstein, brostein, eller heller er i seg selv relativt enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse. 

Et godt grunnarbeid, riktig valg av produkttype og dimensjon, samt utførelse iht. produsentens anbefalinger, er det som skiller et dekke som holder i 50 år og et som må utbedres/skiftes ut etter 2-3 år.

Sett steinene med fugeavstand på 2-5mm. og benytt alltid fugesand av god kvalitet.

Setter du ut ditt utemiljø-prosjekt på anbud, anbefaler vi at du setter deg inn i den jobben som faktisk skal utføres. Da står du bedre rustet til å vurdere prosjektets omfang, samt at du får en bedre forståelse av hva anbudene fra de forskjellige tilbyderne på ditt prosjekt faktisk inneholder.

  Vurdering av stedlige masser og grunnforhold.

  Før du setter pennen på arket må du vurdere følgende punkter.

  • Holder det med å rette av eksisterende underlag, eller må du grave ut og kjøre bort stedlige masser. Dårlige masser i grunnen = hjulspor, telehiv og et mislykket prosjekt.

  • Masseutskifting er ofte det som skiller et anbud fra seriøse og useriøse aktører. Det er dyrt å skifte ut/kjøre bort stedlige masser, derfor kan det være fristende å spare inn på dette for å fremstå billige. Feilvurderes grunnforholdene vil dette kunne medføre store kostnader for utbedring etter få år.

  • Om du ikke selv innehar kompetansen for vurdering av stedlige masser, anbefaler vi at du engasjerer en lokal velrenommert Graver, Entreprenør eller Anleggsgartner som kan gi sine anbefalinger.

  Hvordan Legge Belegningsstein

  1. Merk av flaten som skal dekkes med belegningsstein. Spenn snorer. Husk at det er nødvendig med et lite fall fra huset på ca 2 cm per meter for å få bort overflatevannet. Du bør prøvelegge for å unngå kapping.

  Hvordan Legge Belegningsstein

  2. Grav ut ca 20 – 25 cm dybde mellom snorene dersom du skal anlegge en hagegang eller 30 – 40 cm om det er en innkjørsel. Fiberduk kan med fordel brukes og skal brukes dersom underlaget er av dårlige masser som leire, sprengstein eller blandingsmasser. Grav ut bredden 30 cm bredere enn hagegangen eller innkjørselen for å få en god og solid kantavslutning/kantstein.

  3. Fyll opp bærelaget med grus som bør være i størrelse 0-32 og komprimér godt

  med platevibrator. Husk at en hoppetusse på 80 kg ikke klarer å komprimere mer en 10-15 cm tykt bærelag av gangen Overflaten må være like jevn som det ferdige dekket. Ikke glem fall fra husveggen. Avstanden fra bærelagets overflate og opp til overflaten av dekket skal være tykkelsen på belegningssteinen pluss 3 cm for settelaget.

  4. Legg ut et jevnt settelag. Dette laget skal være 3 cm tykt. Det beste er å bruke settesandmed fraksjon 0-5 eller 0-8 knust fjell. Bruk 1cm overhøyde. Spenn snorer i riktig høyde for overflaten av dekket. Legg i lirene og juster disse til rett høyde etter snorene.Vater er et godt verktøy. Ikke glem å kontrollere fallet. Dra så av med avrettingsbordet. Så tar du opp lirene og etterfyller. Dette blir komprimert når vi til slutt går over ferdig lagt dekke som vist i punkt 7.

  Hvordan Legge Belegningsstein

  5. Begynn leggingen. Sett belegningssteinen på tvers av kjøreretningen. Bruk snorer og legg steinene langs snoren. Bruk border langs ytterkantene. Dersom du lager en innkjørsel kan du bruke kantstein for å låse dekket. Belegningsstein har normalt fugeknaster som gir en riktig fugebredde.

  Hvordan Legge Belegningsstein

  6. Kontroller og juster steinkanten ved hver 3 eller 5 rad. Kontroller med et avretningsbord og juster med et brekkjern. Bruk en snor til å kontrollere de horisontale fugene (siktelinjene) i belegget.

  7. Når du er ferdig med å sette belegningssteinen feier du fugesand over dekket. Du må passe på at fugene er helt fulle. Fei bort overskuddssanden og komprimér med en platevibrator. Komprimér i begge retninger forsiktig ut mot kantene. Dette gjentar du minimum en gang til. Husk etterfyll med fugesand.

  Du trenger spade, feiekost, tommestokk, lirer, avrettingsbord, pinner, snor, vater, rake, tre- eller gummiklubbe. Platevibrator og steinkutter leies hos forhandlere eller utleiefirma.

  I fuktig vær, eller dersom produktet er vått, bruk godt vernetøy og robuste vanntette hansker for å unngå at våte produkter eller overflatevann kommer i direkte kontakt med hud.

  Kundehjelp Miljøstein
  Kundehjelp Miljøstein  Også i Hus og hage blogg

  Trygg netthandel www.msno.no
  Trygg netthandel www.msno.no

  Skrevet av Anders Oma 08 november, 2018 2 min lesetid

  Trygg netthandel www.msno.no : I en verden styrt av internett, der bandittene ikke lenger kommer inn igjennom soveromsvinduet men nettverket er datasikkerhet dessverre et forsømt område.
  Les mer
  Larvikitt Støttemur Larvikittblokka
  Norges nasjonalbergart

  Skrevet av Anders Oma 16 oktober, 2018 2 min lesetid

  Larvikitt er Norges nasjonal-bergart og et svært populært produkt som eksporteres over hele verden.
  Les mer
  Støttemurer raser, hvordan bygge støttemur
  Hvordan bygge støttemur

  Skrevet av Kundehjelp Miljøstein 12 oktober, 2018 6 min lesetid

  Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge støttemur.

  Les mer