Mini Støttemur 25x28x17cm.

Aaltvedt® Støttemur
Spar 22.00,-
49.00,-
27.00,-

Mini Støttemur Grå 25x28x17cm.

Klikk her for Aaltvedt’s Støttemurkalkulator

Mini Støttemur egner seg svært godt til høye murer, da den er laget med en naturlig helning på 10 grader. Mini Støttemur fra Aaltvedt Stein er også enkel å montere uten bruk av lim eller sement, og snill mot lommeboka.

Klikk her for å se alle varianter til Mini Støttemur.

Mini Støttemur, leveres med tilbehør som halvstein,  kurvestein, utvendig og innvendig hjørne, og skrå ende.

 • Det er 54 stk.per pall (2,35 m2.)
 • Pallevekt ca.1000 kg.
 • Det går 23 stk. per m2.

Nyhet! Skal du ha utvendig eller innvendig hjørne, kan du nå også benytte Aaltvedt Kombimur til å bygge hjørnene Klikk her for å komme til Kombimur 

   Ved pallesplitt tilkommer maks.1stk. splitt-gebyr per ordre på 500kr. Dette er uavhengig av hvor mange splitt varer du legger i kurven.

    Montering av Mini støttemur

    Mini Støttemur egner seg svært godt til høye murer, da den er laget med en naturlig helning på 10 grader. For hvert lag heller muren 3 cm. innover i terrenget, dette må tas hensyn til når man planlegger oppsett av Mini Støttemur fra Aaltvedt.

    Jordarmeringsnett til støttemur er en viktig del av monteringen på både høye og lave støttemurer. Klikk her for tabell.

    HJØRNE BLOKKENE LEVERES NUMMERERT FRA 1-4.

    Har du 6 skift bygges disse slik: Hjørne nummer. 1,2,3,4 også fortsetter man med hjørne nummer. 1,2 osv.

    • Ved innvendig hjørne benyttes 2stk. halvstein på annethvert skift
    • Ved utvendig hjørne benyttes 2stk. halvstein fra skift nr.5.
    AALTVEDT SÅLEBJELKE FOR ENKEL MONTERING.

    Under Sålebjelken legges et tynt lag med steinmel for lettere å justere denne i vater. Ca. 10 % av murens høyde skal ligge under bakkenivå, men minstekravet er at minimum halvparten av første skift må under bakkenivå. Første skift monteres på Sålebjelken, her er det viktig å måle blokkenes bredde.

    Viktig ved montering av Mini Støttemur

    Blokkene varierer med noen millimeter på bredde og dette tas opp i blokkenes fuge. Det er derfor viktig å montere 4 blokker per meter. Da er det enklere å få et pent halvforband i neste skift.

    Benytt Aaltvedt sålebjelke til montering av Mini støttemur. Impregnerte bjelker eller planker som underlag til støttemur er IKKE anbefalt verken på høye eller lave murer.

    • Jordarmeringsnett Første lag legges mellom sålebjelke og støttemur blokk.
    • På neste rekke med Jordarmering, brettes armeringsduken i "leppa" og låses med Geoloc Låseknott knotten på hver 3. blokk (Må kjøpes for seg.) Klikk her for å komme til produkt.
    • Første rekken med støtteblokk bør legges under terreng for å hindre utglidning.
    • For bue/kurve stein til støttemur, beregner du antall m2. på buen og ganger med 23 stk. pr. m2.
    For støttemur over 90cm. bør man ta særlige hensyn til omfang av grunnarbeid og montering.