GRANITT NATURSTEIN

Granitt fra Kina, er den mest benyttede natursteinen i norske hager, og utearealer.

"Granitt er en magmatisk bergart som består av mer enn 35 % alkalifeltspat, mer enn 20 % kvarts, og mindre enn 35 % plagioklas." kilde Wikipedia 

Granitt, kan benyttes til støttemur, portstolper, brostein, og som kantstein til belegningsstein, heller og hagebed.

Utvinning, og bearbeiding av Granitt, skjer i all hovedsak i Kina, India, Portugal og Vietnam. Naturstein i kinesisk granitt,  er mest brukt i Norge.

Lav pris, kombinert med høy kvalitet, gjør at Kinagranitt har fått et solid fotfeste her på bjerget.

Søk