Naturstein og Granitt

GRANITT NATURSTEIN

Granitt fra Kina, er den mest benyttede natursteinen i norske hager, og utearealer. "Granitt er en magmatisk bergart som består av mer enn 35 % alkalifeltspat, mer enn 20 % kvarts, og mindre enn 35 % plagioklas." kilde Wikipedia  Granitt, kan benyttes til støttemur, portstolper, brostein, og som kantstein til belegningsstein, heller og hagebed. Utvinning, og bearbeiding av Granitt, skjer i all hovedsak i Kina, India, Portugal og Vietnam. Naturstein i kinesisk granitt,  er mest brukt i Norge. Lav pris, kombinert med høy kvalitet, gjør at Kinagranitt har fått et solid fotfeste her på bjerget.

Naturstein og Granitt

GRANITT NATURSTEIN

Granitt fra Kina, er den mest benyttede natursteinen i norske hager, og utearealer. "Granitt er en magmatisk bergart som består av mer enn 35 % alkalifeltspat, mer enn 20 % kvarts, og mindre enn 35 % plagioklas." kilde Wikipedia  Granitt, kan benyttes til støttemur, portstolper, brostein, og som kantstein til belegningsstein, heller og hagebed. Utvinning, og bearbeiding av Granitt, skjer i all hovedsak i Kina, India, Portugal og Vietnam. Naturstein i kinesisk granitt,  er mest brukt i Norge. Lav pris, kombinert med høy kvalitet, gjør at Kinagranitt har fått et solid fotfeste her på bjerget.

Pallesalg!
Storgatestein Portugal 14x20x14cm. , Granitt brostein, Miljøstein Granitt, Miljøstein
Pallesalg!
PARK KANTSTEIN GRANITT 8x20x100 Aaltvedt-Granitt kantstein-Aaltvedt-Miljøstein

Følg oss på Instagram