Rådhus Tromlet Støttemur Brunmix

Rådhus Tromlet Støttemur Brunmix kan benyttes til støttemur, trapper og Portstolper. Rådhus Geolockanmonteres loddrett, som et gjerde, eller settes skrått mot terreng. Låsesystemet Geoloc, sørger for feste mellom blokker og jordarmeringsnett.

Klikk her for Aaltvedt Støttemur-kalkulator