AALTVEDT RÅDHUS STØTTEMUR

Aaltvedt Rådhus Geoloc® Støttemur, leveres med det patenterte Geoloc® låsesystemet, som sørger for feste mellom støttemur blokkene. Rådhus støttemur kan stables loddrett som et gjerde, eller monteres skrått mot terrenget.

Søk