Aaltvedt Mini Knekt Støttemur 1/1 Blokk

Variant

Mini Knekt Støttemur 25x28x17cm.

Mini Knekt Støttemur Gråmix fra Aaltvedt er enkel å montere uten bruk av lim eller sement. Mini Støttemur egner seg svært godt til høye murer, da den er laget med en naturlig helning på 10 grader.

Mini Støttemur egner seg svært godt til høye murer, da den er laget med en naturlig helning på 10 grader. For hvert lag heller muren 3 cm. innover i terrenget.

Hjørne utvendig

Mini Knekt Støttemur leveres kun med utvendig hjørne. Mange velger å bruke de innvendige hjørnene til Mini Støttemur og det går helt fint.

Hjørneblokkene kommer i 4 forskjellige størrelser og er merket med nr.1 til 4. Ved innvendig hjørne benyttes 2 stk. halvstein på annethvert skift. Ved utvendig hjørne benyttes 2 stk. halvstein fra skift nr.5. Har du 6 skift bygges disse slik: Nummer. 1,2,3,4 også fortsetter man med hjørne nummer. 1,2 osv. Du kan også endre rekkefølgen om du ønsker.

Montering

For hvert lag heller muren 3 cm. innover i terrenget, dette må tas hensyn til når man planlegger oppsett av Mini Støttemur. Hjørneblokkene kommer i 4 forskjellige størrelser og er merket med nr.1 til 4.

Ved innvendig hjørne benyttes 2stk. halvstein på annethvert skift Ved utvendig hjørne benyttes 2stk. halvstein fra skift nr.5.

Har du 6 skift bygges disse slik: Nummer. 1,2,3,4 også fortsetter man med hjørne nummer. 1,2 osv. Du kan også endre rekkefølgen om du ønsker det.

Blokkene kan varierer med noen millimeter på bredde og dette tas opp i blokkenes fuge. Det er derfor viktig å montere 4 blokker per meter. Da er det enklere å få et pent halvforbandt i neste skift.

Benytt Aaltvedt sålebjelke til montering. Impregnerte bjelker eller planker som underlag til støttemur er IKKE anbefalt verken på høye eller lave murer.

Jordarmeringsnett er en viktig del av murens stabilitet og brukes både på høye og lave støttemurer.

Klikk her for tabell. Første lag med armeringsnett legges mellom sålebjelke og støttemur blokk. På neste rekke med Jordarmering, brettes armeringsduken i "leppa" og låses med Geoloc Låseknott knotten på hver 3. blokk (Må kjøpes for seg.) Klikk her for å komme til produkt.

Mini Støttemur Kurve veier 23kg. Den måler 25x28x17, og det går 23 blokker på 1. m2. 4 blokker per lengdemeter. Det går med ca 10 blokker til en 90° kurve. Blokkenes lengde i front er 25 cm. Når du bruker kurveblokker vil ikke fugene flukte og du må kanskje sette inn en halvblokk i skiftet. Fugene må her justeres inn igjen før rette partier av muren.

Det er viktig å ikke sette blokkene helt inntilhverandre i de første skiftene, i og med at muren heller innover og vil gi en krappere kurve i skiftene oppover.
2

Dimensjoner

Lengde/Bredde/Høyde 25x28x17cm.
Antall blokker per m2 23 stykk per m2.
Antall/m2/vekt per pall 54 stk/2,35m2/1000kg
Tillegg for plukkvarer 1. x 500kr per bestilling uavhengig av antall varianter og mengde
FDV-Dokumentasjon Vis FDV Dokumentasjon
Veiledninger Monteringsanvisning
Beregning Jordarmering Jordarmeringstabell
Varianter og tilbehør Vis Tilbehør