VEILEDNING

Vår produsent og leverandør av belegningsstein, mur og heller Aaltvedt Stein har utarbeidet veilednings-videoer du kan følge for å få et godt resultat. For grunnarbeid på belegningsstein, støttemur og heller er det stedlige forhold som omfang og utførelse, og video er kun veiledende.

Søk