Hva er Norsk Edelsplitt? Dette er fin informasjon for stein-nerden ...

  • Edelsplitt Hvit hagesingel utvinnes av Labradorit og Lysit, ulike merkenavn på samme stein, en lys bergart, hardere enn marmor.
  • Labradorit produseres i bruddet til Hellviksplitt AS på Hegrestad og Lysit hos KS Edelsplitt på den andre siden av rv 44. 
  • Opprinnelig var mineralet lysegrått og meget hardt, men gjennom en delvis metamorf forvandling har vi i dag en hvitere og seigere stein.
  • Forholdet mellom omdannet og opprinnelig plagioklas er omtrent 50:50. 
  • Hovedmineralet i HellvikSplitt er en kalknatron-feltspat som befinner seg midt mellom nabomineralene andesin og labrador, og det betraktes følgelig som en labradorit.
  • Denne bergarten er en gabbro og dertil en meget lys plagioklasitt (anortositt). 
Kjemisk analyse:
Prøver av produksjonen gir følgende analyse:
SiO2
Al2O3 
FE2O3 
CaO 
MgO 
Na2O 
CO2
H2O+110°C 

 

56,7%
28,3%
0,3 %
7,8 %
0,1 %
5,6 %
0,1 %
1,1 %

100 %