Veiledninger for støttemur og hagemur.

  • Anvisninger for bygging av mur og grunnarbeid er utarbeidet av produsent, og kun veiledende.
  • Omfang av grunnarbeid og oppsettet på muren avhenger av stedlige forhold.
Montering Aaltvedt Mini støttemur Montering Aaltvedt rådhus mur Geoloc Montering Aaltvedt knekt støttemur
Montering Aaltvedt forskalingsblokk Forarbeide oppsett av støttemur Beregning av jordarmering støttemur
Fiberduk støttemur Bruk av knuste masser pukk og settelag Råd og tips mur og belegningsstein