Fugesand Danfuge® stenmel 20Kg.

220.00,- 165.00,-

Danfuge® Stenmel 20Kg.

Danfuge® Stenmel kan benyttes i smale eller brede fuger, i ny eller eksisterende belegning, på terrasser, innkjørsler eller gangveier.

Blandingen av knust svart granitt og næringsfattige mineraler gir en naturlig høy pH som gir dårlige vekstvilkår for ugress.

Kornstørrelsen og sammensetningen av stenmelet kan medføre at det er noe mer jobb å få sanden ned i fugene enn standard fugesand. Men stenmelet komprimeres ekstremt godt noe som gir en sterk og stabil fuge.

Tar vi også med Stenmelets positive egenskaper i forhold til reduserte utfordringer med ugress i fugene, så er dette et produkt vi absolutt vil anbefale.

Viktig ved beregning av mengde fugesand:

Beregnet mengde forutsetter at det i settelaget benyttes fraksjon 0-5 eller 0-8. Grovere fraksjoner anbefales normalt ikke og vil medføre at fugesanden dreneres ned i settelaget.

Klikk her for produsentens veiledninger.

    Kanskje du også vil like

    Søk