Aaltvedt Arctic Elvesingel 8/16 1350kg BIGBAG

Arctic Elvesingel 8/16 1350kg BIGBAG

Nydelig norsk Elvesingel fraksjon 8/16 fra Aaltvedt. Sekken inneholder ca. 1350kg. og dekker ca.18m2. lagt i 3cm tykkelse

Fraksjon = størrelse i mm på steinene.
Eks: 15/25 – steinene vil variere fra 15mm til 25 mm.

Tykkelse = Med tykkelse på laget menes hvor tykt laget med dekorstein må være for å dekke godt. Jo større steinene er, jo mindre vil de dekke. Det er hensiktsmessig å blande små og store steiner for å dekke bedre.

M2 = Omtrentlig anslag for hvor mange kvadratmeter enheten dekker.