Aaltvedt Arctic Elvestein 45/60 1350kg BIGBAG

Arctic Elvestein 45/60 1350kg BIGBAG

Nydelig norsk Elvestein fraksjon 45/60mm. fra Aaltvedt. Sekken inneholder ca.1350kg og dekker ca.5m2. lagt i ca 12cm tykkelse

Fraksjon = størrelse i mm på steinene.
Eks: 45/60 – steinene vil variere fra 45mm til 60mm.

Tykkelse = Med tykkelse på laget menes hvor tykt laget med dekorstein må være for å dekke godt. Jo større steinene er, jo mindre vil de dekke. Det er hensiktsmessig å blande små og store steiner for å dekke bedre.

M2 = Omtrentlig anslag for hvor mange kvadratmeter enheten dekker.