Elvestein Norsk Østfold Fraksjon 60-90 BIGBAG

NORSK ELVESTEIN 60/90 1000KG

Nydelig Elvestein med høstlige duse farger. Elvestein etterlatt av oldtidens isbreer i Østfold for 10-13.000 år siden. Fraksjon 60/90 benyttes også sammen med våre ECCOfence steingjerder/Levegg/Gabioner

Nydelig rund og fin Elvesingel fra Østfold's urgamle isbreer.

Det vi kaller for Elvestein og Kulestein, blir utvinnet fra det geologene kaller Ra, dette er store morene- og israndavsetninger fra en stans i isens tilbaketrekning for ca. 12 800–11 700 år siden (yngre dryas).

Elvestein finner du på begge sider av Oslofjorden, hvor Raet ble avsatt tidlig i yngre dryas (ca. 12 650–12 350 år siden) og danner en markert rygg som går fra Mølen over Larvik til Horten på vestsiden, og over Moss, Sarpsborg til Halden på østsiden. Det demmer opp flere innsjøer, bl.a. Borrevannet og Vansjø.

Raet består hovedsakelig av israndsedimenter av både leire og sand. Det ble avsatt da havet stod ca. 160 m høyere enn nå, og er derfor for en stor del avsatt under vann. Mot vest kan man følge Raet helt til Lysefjorden, mot øst fortsetter Raet i de store mellomsvenske morenene og Salpausselkä-ryggene i Finland. På Vestlandet og i Troms finnes morener og israndavsetninger av samme alder.

Dannelsen av disse skjer ved at isbreer river med seg stein fra underlaget og dessuten mottar skredmasser fra omkringliggende bergskrenter. Steinmaterialet fulgte med ismassene og ble liggende igjen i form av bunnmorene, midtmorene, sidemorene, endemorene eller dødismorene når isen smeltet. Ved noen av landformene har det opprinnelige morenematerialet også blitt sortert i sjøvann og iselver, slik at det også opptrer lagdelte og vel sorterte avleiringer i dem.

Størstedelen av det morene- og breelvmaterialet som danner dagens terrengformer, ble avsatt under siste istid og spesielt under siste brefremstøtet for omkring 20 000 år siden og tiden like etterpå. Bunnmorenen består av materiale av alle kornstørrelser, fra fint steinmel til store blokker og dekker den faste berggrunnen.

Elvesteinen blir utvunnet fra Bunnmorenen, sortert i forskjellige fraksjoner, og pakket i Big Bag's på 800kg og 1000kg. Når Elvesteinen ankommer din hage, venter den på å oppleve neste kapittel av sin endeløse reise. Vår Elvestein og Elvesingel blir grov-vasket før pakking.

I farget stein vil det være avvik mellom produksjoner og i enkelt-sekker. Derfor skal man blande stein fra flere sekker for å oppnå det naturlige fargespillet.

2

Dimensjoner

Dimensjon Fraksjon 60-90mm. 1000kg. ca.0,6m3 per Big Bag.
Dekningsgrad 1.m3=ca 1,7tonn. 1000kg=ca 0,6m3 og dekker ca 4-5m2.
Behandling Elvesingel og Elvestein blir grov-vasket før pakking.
Forpakning 1. gangs striesekk. Sekken kastes i plastavfall.
Opprinnelse Østfold