Aaltvedt Arctic Elvestein 90/130 1350kg BIGBAG

Arctic Elvestein 90/130 1350kg BIGBAG

Nydelig norsk Elvestein fraksjon 90/130mm. fra Aaltvedt. Sekken inneholder ca.1350kg og dekker ca.4m2. lagt i ca 20cm tykkelse

Fraksjon = størrelse i mm på steinene.
Eks: 90/130 – steinene vil variere fra 90mm til 130mm.

Tykkelse = Med tykkelse på laget menes hvor tykt laget med dekorstein må være for å dekke godt. Jo større steinene er, jo mindre vil de dekke. Det er hensiktsmessig å blande små og store steiner for å dekke bedre.

M2 = Omtrentlig anslag for hvor mange kvadratmeter enheten dekker.