Granitt Støttemur 20x20x1 l.m China Grey

Variant

GRANITT CHINA GREY 20X20

Miljøstein sin egen merkevare «China Grey», representerer en kvalitet med ekstra fin fargesammensetning og nøyaktige mål. 

2x20 Granittmur anbefales normalt opp til høyde= 1 meter

20x20 Granittmur, anbefales normalt brukt på støttemurer opp til 1 meters høyde. Hvor høy mur du faktisk kan bygge avhenger av stedlige forhold samt hvordan du støttemuren monteres.

Blokkene er skåret i topp og bunn, endene er delvis skåret/hugget. Front/bakside er naturlig splittet med 1. vis-side.

Dette gir deg en natursteinsmur som er enkel å montere og en tett, flott støttemur. Granitten blir kjøpt direkte fra flere steinbrudd nord i Kina. Det vil derfor kunne være fargeforskjeller mellom steinbrudd og ulike produksjoner.

Våre granitt-blokker har har høy kvalitet, jevne dimensjoner og er relativt enkle å montere. Dog skal du være klar over at dette ikke er legoklosser så tilpasning av blokkene må påregnes.

For Granitt og Larvikitt støttemur-blokker som er naturlig splittet, er det ingen krav til standard bredde eller lengde. Her er det jevn høyde på steinen som er omfattet av NS-EN 771-6.

Blokkene har 1. vis-flate og en bakside og dermed ikke beregnet til å benytte på en tosidig støttemur.

Granitt og Larvikitt blokker: Avvik høyde +-15mm er innenfor norsk standard NS-EN 771-6. På lengde og bredde er det ingen spesielle krav.

Ved etterbestilling/supplering av varer så vil du trolig motta en annen produksjon enn den som ble levert på hoved-bestillingen. Her kan det være større eller mindre avvik i farge og dimensjon.

12

Dimensjoner


Høyde/Bredde/Lengde 20x20x80-150cm. (Variable lengder)
Antall meter per m2. 5 meter = 1m2.
Antall l.m. per pall/Vekt ca.14 løpemeter/120kg per meter
Pris per løpende meter. Legg 20 i kurven så får du 20 løpemeter ikke stykk.
Leverandør/Opprinnelse Miljøstein/Kina
FDV Dokumentasjon Vis FDV Dokument
Tillegg Klargjøring 250kr per bestilling