Mini Knekt Støttemur 1/2 Blokk 12,5x28x17

Variant

1/2 Blokk Mini Støttemur knekt 12,5x28x17cm.

Halv Blokk benyttes til hjørner og for å få lagt Mini Støttemur i forbandt

Ved plukkvarer tilkommer 1 stk. gebyr for klargjøring 500kr. per bestilling.
+ Quick Shop
+ Quick Shop
+ Quick Shop
+ Quick Shop

+ Quick Shop
+ Quick Shop
+ Quick Shop
+ Quick Shop

+ Quick Shop
+ Quick Shop
+ Quick Shop
+ Quick Shop