Knekt Mini støttemur 25x28x17cm.

Aaltvedt® Støttemur
Spar 20.00,-
59.00,-
39.00,-

Aaltvedt Mini Knekt Støttemur 25x28x17cm.

Klikk her for Aaltvedt’s Støttemurkalkulator

Aaltvedt Knekt Mini Støttemur egner seg svært godt til høye murer, da den er laget med en naturlig helning på 10 grader. 

Nyhet! Skal du ha utvendig eller innvendig hjørne, kan du nå også benytte Aaltvedt Kombimur Klikk her for å komme til Kombimur 

 • Det er 54 stk.per pall (2,35 m2.)
 • Pallevekt ca.1000kg.
 • Det går 23stk. per m2.
Ved kjøp av mindre mengder enn hel pall tilkommer 500kr. i splittgebyr.

  For hvert lag heller muren 3 cm. innover i terrenget, dette må tas hensyn til når man planlegger oppsett av Mini Støttemur fra Aaltvedt.

  Jordarmeringsnett til støttemur er en viktig del av monteringen på både høye og lave støttemurer. Klikk her for tabell.

  HJØRNE BLOKKENE LEVERES NUMMERERT FRA 1-4.

  På Aaltvedt Knekt Mini støttemur leveres kun utvendige hjørner.

  Har du 6 skift bygges disse slik: Hjørne nummer. 1,2,3,4 også fortsetter man med hjørne nummer. 1,2 osv. Ved utvendig hjørne benyttes 2stk. halvstein fra skift nr.5.

  VI ANBEFALER Å BENYTTE AALTVEDT SÅLEBJELKE FOR ENKEL MONTERING. 

  Under Sålebjelken legges et tynt lag med steinmel for lettere å justere denne i vater. Ca. 10 % av murens høyde skal ligge under bakkenivå, men minstekravet er at minimum halvparten av første skift må under bakkenivå.

  Første skift monteres på Sålebjelken, her er det viktig å måle blokkenes bredde.

  Blokkene varierer med noen millimeter på bredde og dette tas opp i blokkenes fuge. Det er derfor viktig å montere 4 blokker per meter. Da er det enklere å få et pent halvforband i neste skift.

  Benytt Aaltvedt sålebjelke til montering av Mini støttemur. Impregnerte bjelker eller planker som underlag til støttemur er IKKE anbefalt verken på høye eller lave murer.

  • Jordarmeringsnett Første lag legges mellom sålebjelke og støttemur blokk.
  • På neste rekke med Jordarmering, brettes armeringsduken i "leppa" og låses med Geoloc Låseknott knotten på hver 3. blokk (Må kjøpes for seg.) Klikk her for å komme til produkt.
  • Første rekken med støtteblokk bør legges under terreng for å hindre utglidning.
  • For bue/kurve stein til støttemur, beregner du antall m2. på buen og ganger med 23 stk. pr. m2.
  For støttemur over 90cm. bør man ta særlige hensyn til omfang av grunnarbeid og montering.