Mini støttemur Knekt Hel Blokk 25x28x17

49.00,- 39.00,-

Knekt Mini Støttemur 25x28x17cm.

Knekt mini støttemur egner seg svært godt til høye murer, da den er laget med en naturlig helning på 10 grader. 

  • Det er 54 stk.pr.pall med normalstein
  • Pallevekt ca.1000kg.
  • Det går 23stk. per m2.
  • Ved kjøp av mindre mengder enn hel pall tilkommer 500kr i splittgebyr.

For hvert lag heller muren 3 cm. innover i terrenget, dette må tas hensyn til når man planlegger oppsett av Mini Støttemur fra Aaltvedt.

Jordarmeringsnett til støttemur er en viktig del av monteringen på både høye og lave støttemurer. Klikk her for tabell.

HJØRNE BLOKKENE LEVERES NUMMERERT FRA 1-4.

På Aaltvedt Knekt Mini støttemur leveres kun utvendige hjørner.

Har du 6 skift bygges disse slik: Hjørne nummer. 1,2,3,4 også fortsetter man med hjørne nummer. 1,2 osv. Ved utvendig hjørne benyttes 2stk. halvstein fra skift nr.5.

VI ANBEFALER Å BENYTTE AALTVEDT SÅLEBJELKE FOR ENKEL MONTERING. 

Under Sålebjelken legges et tynt lag med steinmel for lettere å justere denne i vater. Ca. 10 % av murens høyde skal ligge under bakkenivå, men minstekravet er at minimum halvparten av første skift må under bakkenivå.

Første skift monteres på Sålebjelken, her er det viktig å måle blokkenes bredde.

Blokkene varierer med noen millimeter på bredde og dette tas opp i blokkenes fuge. Det er derfor viktig å montere 4 blokker per meter. Da er det enklere å få et pent halvforband i neste skift.

Benytt Aaltvedt sålebjelke til montering av Mini støttemur. Impregnerte bjelker eller planker som underlag til støttemur er IKKE anbefalt verken på høye eller lave murer.

  • Jordarmeringsnett Første lag legges mellom sålebjelke og støttemur blokk. 
  • Første rekken med støtteblokk bør legges under terreng for å hindre utglidning.
  • Ved støttemur over 90 cm. bør man ta særlige hensyn til omfang av grunnarbeid og montering.
  • Sjekk med kommunen om muren må byggemeldes.
  • For bue/kurve stein til støttemur, beregner du antall m2. på buen og ganger med 23 stk. pr. m2.

Video veiledning

Kanskje du også vil like

Søk