Aaltvedt Rådhus XL Sirkel Ø210cm Gråmix 3,46m2

Aaltvedt Rådhus XL Sirkel Ø210cm.

Hovedbildet er av sirkel med Rådhus XL Høst og Rådhus XL tromlet Gråmix belegningsstein. Rådus XL Sirkel har diameter på Ø210cm. Og dekker 3,46m2.

Rådhus sirkelsteinsett blir levert i  Big Bag bestående av belegningsstein i 3 forskjellige størrelser. Med dette settet kan du bygge en sirkel med diameter på Ø210cm. Ønsker du større sirkel kan du utvide med Rådhus XL 21x14x6cm.

Ved legging av Rådhus sirkel er det viktig å følge tegningen du ser på produktbilde nr.2.

3