Betingelser salg, kjøp og levering §

Salgs- og leveringsbetingelser.

Forespørsler om tilbud er 100% uforpliktende, frem til gjensidig aksept av totalpris.

Miljøstein gir kun skriftlige tilbud. Dette gjør vi for å sikre deg som kjøper en korrekt totalpris på type og mengde produkter, levert til avtalt tid og sted. 

Salgs- og leveringsbetingelser for Miljøstein Norge As Org.nr. 811620882

1. Generelt.

 • Salgs- og leveringsbetingelser i dette dokumentet, er den juridiske avtalen mellom kjøper og selger. Avtalen omhandler bestilling, betaling, levering, varemottak samt retur og angrerett.
 • Nærværende salgs- og leveringsbetingelser har fortrinnsrett fremfor Kjøpslovens og annen relevant lovgivnings fravikelige bestemmelser.
 • Kjøper, er i dette dokumentet beskrevet som kunde, kjøper, deg, du. Selger, er beskrevet som selger, msno.no, Miljøstein Norge AS, leverandør, vi, oss.
 • Når du sender inn din forespørsel om tilbud, kalkulerer kundehjelp korrekt fraktpris, utifra totalvekt, postnummer og type transport. 
 • Tilbudet returneres din e-post for godkjenning, og har en varighet på 14 dager, med mindre annet er avtalt skriftlig.
 • Ved å bekrefte tilbud og bestillingen, samtykker du også i våre Salgs- og leveringsbetingelser.
 • Miljøstein sine produkter, leveres iht. de spesifikasjoner og med de egenskaper som er angitt av produsent, på produktets merking og produktbeskrivelsen i nettbutikken.

2. Bestilling.

 • Alle priser i nettbutikken msno.no og andre salgs-platformer som f.eks Facebook og finn.no er inkl. mva. og eks. frakt. 
 • Priser, gjelder levert fra våre grossistlagre i Skien (Aaltvedt Stein, betongprodukter), Sandvika (granitt) og Mysen (stein, singel/ECCO produkter).
 • Vi tar forbehold om åpenbare feil i produktpriser, skrivefeil, og tilsendt tilbud. Skulle det oppstå en feil, blir dette korrigert, og oppdatert tilbud sendes kjøper for ny godkjenning.
 • Ordre som inneholder en kampanje/tilbudsvare må betales i sin helhet senest 10 dager etter bestilling. Om så ikke skjer forbeholder vi oss retten til å kunne justere prisen på produkt/leveranse. Kjøper får da nytt tilbud for godkjenning.
 • Normal leveringstid er 2-6 virkedager. Antall virkedager betyr antall hele arbeidsdager mandag til fredag, minus helg/helligdager og dato for bestilling.
 • Forsinkelser i leveranse, kan dessverre oppstå som følge av uforutsette hendelser, vi ikke kan kontrollere. 
 • Miljøstein Norge As kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for forsinkelser i en leveranse, med mindre dette på forhånd er avtalt skriftlig.

3. Betaling.

Vi tilbyr følgende betalings alternativer.
 1. Faktura over nettbank Gebyrfritt
 2. Betaling med kredittkort maks 15.000kr.
 • For bedrifter, borettslag, sameier, eller andre, der ordre skal leveres på annen adresse enn den som bestiller eller står som ansvarlig for betaling, må faktura være registrert betalt før vi booker inn transport.
 • Fullt oppgjør, må være registrert vår konto senest på dato for leveranse, med mindre annet skriftlig er avtalt.
 • For ordre som skal hentes ett av våre lagre må faktura være registrert betalt før utlevering kan skje.
 • Miljøstein Norge As, har pant i leverte produkter, frem til disse er betalt. Kjøper skal ikke åpne emballasje, eller benytte produktene før fullt oppgjør er registrert vår konto.

Retur av varer og angrerett.

Har du kjøpt for mye varer og ønsker å returnere et parti kan vi ta dette i retur på visse vilkår.

 • Kjøper må selv besørge/bekoste transport til Miljøstein Norge As sitt hovedlager. Adresse: Ravneveien 4, 3174 Revetal. 
 • Varen må være uskadet, på hel/komplett pall og med ubrutt emballasje.
 • Granitt, Elvestein og singel, stykk-varer og spesialordre tar vi dessverre ikke i retur. 
 • Vi forbeholder oss retten til å ikke ta produkter i retur, dersom det er gått mer enn 30 dager fra leveranse. Vi anbefaler å legge restvarer for salg med en gratis annonse på finn.no
 • Avtale om retur av varer gjelder kun for private kunder.

Angrerett:

 • Angrerett: Angrerett iht. Angrerettloven fra 2014 Finner du ikke angrerettskjema ta kontakt på mail: ordre@msno.no
 • Dersom du ønsker å angre på ditt kjøp må vi få beskjed pr. e-post innen 14 dager fra mottatt ordre.
 • Angrerettskjema sendes uten opphold til ordre@msno.no Kjøper må selv besørge og betale for returfrakt til Miljøstein Norge AS sitt hovedlager. Adresse: Ravneveien 4, 3174 Revetal.
 • Ordren må returneres komplett og i en slik stand at den kan selges som ny. Vi forbeholder oss retten til å avslå tilbakelevering i sin helhet dersom varene er brukt, skadet eller på annen måte er mangelfull ved mottak lager.
 • Det er kun vare-kostnaden på en komplett ordre man kan benytte angreretten. Frakt og klargjøringskostnader blir ikke refundert. 

5. LEVERING OG VAREMOTTAK.

 • Ved utlevering av ordre opphører selgers ansvar når ordren er lastet kjøpers transportmiddel.
 • Kjøper er ansvarlig/pliktig til å kontrollere at korrekt varetype, mengde og varianter er mottatt. Dette gjelder også der kjøper har leid inn egen transportør som signerer på kjøpers vegne.
 • Selger kan ikke belastes for feil/mangler i leveranser, der kjøper har ordnet med egen transport/transportør.
 • Skader på eget eller innleid utstyr f.eks. tilhenger, lasterom og lasteplan ved lasting, transport og lossing dekkes ikke av selger.
 • Vårt sortiment består av store og tunge varer. Kjøper er ansvarlig for at eget utstyr/kjøretøy innehar nødvendige forsikringer og tåler belastningen som blir påført ved lasting, lossing og under transport.
 • Kjøper er ansvarlig for at kjøretøy, tilhenger, redskap, lastsikring og fører innehar lovpålagte sertifiseringer. Kjøper er også ansvarlig for at lastsikring blir korrekt utført og at tillatt totalvekt på kjøretøy/vogntog ikke overstiges.
 • Der Miljøstein utfører transport og leveranse hjem til kjøper, opphører selgers ansvar når ordren er losset og signert for på leveringsstedet. Dersom ikke kjøper er tilstede når ordren blir levert, er den ansett som godkjent levert uten signatur. 
 • Transportør vil alltid forsøke å kontakte kjøper ved levering. Oppnås ikke kontakt vil sjåføren losse leveransen der det virker mest hensiktsmessig.
 • Eventuelle feil eller mangler i leveransen noteres på fraktbrev og signeres av både transportør og kjøper. Melding om feil i ordre sendes uten opphold og senest innen 48 timer til ordre@msno.no
 • Der kjøper selv står for lossing av leveranse med traktor eller annet losse redskap, overføres ansvaret for utførelsen av lossingen kjøper, når transportør har ankommet losseplass. Eventuelle skader som måtte oppstå på materiell, personell eller omgivelser dekkes av kjøpers forsikringer.
 • Fraktpris dekker transport til kjøper og lossing av komplett ordre samlet og på én plass med mindre annet skriftlig er avtalt på forhånd.
 • "Definisjon på leveringssted/losseplass er et område som er så nær kjøpers bruksområde som mulig, og hvor lastebil/vogntog lovlig kan kjøre på et jevnt bæredyktig underlag. Lossing av leveranse må også kunne utføres på en forsvarlig og lovlig måte." 
 • Losseplass skal på forhånd være ryddet og klargjort for varemottak.
 • Det er kjøpers ansvar å gi korrekt veibeskrivelse. Lave underganger, bratte og trange adkomster må vi få beskjed om på forhånd. 
 • Er det greiner eller lignende som henger over/ved siden av adkomstvei må disse fjernes i god tid før transportøren ankommer.
 • Ved mangelfull klargjøring av adkomstvei/losseareal og transportør ikke får losset ved ankomst, kan kjøper bli belastet med 1500kr. pr. påbegynte time dersom om transportøren krever dette.
 • Ved levering med distribusjonsbil uten kran, der man losser med jekketralle, leveres ordren på asfalt eller på underlag som er hardt nok til at jekketralle enkelt kan flyttes med last.
 • Der leveransen skjer med helt vogntog (lastebil med henger med kran), og det ikke er plass til å komme frem, kan kjøper bli belastet i etterkant 1500kr. i omlastingsgebyr. OBS! Gjelder ikke leveranser levert av Aaltvedt, her er eventuell omlasting inkludert i prisen.
 • Der transportør vurderer at adkomstvei eller losseplass er for trang/ikke er tilpasset tunge kjøretøy, eller medfører for stor risiko for transportørens utstyr, personell og omgivelser, kan kjøper velge om ordren skal losses på nærmeste egnet plass, eller returneres lager for kjøpers regning.
 • Risikovurdering av adkomst og ønsket losseplass, er en vurdering den enkelte transportør tar på stedet og kan ikke overprøves.

Egen transport Click & Collect:

 • Alle Click & Collect bestillinger må være registrert betalt før utlevering. 
 • Vi laster på tilhenger/lastebil med hjullaster eller truck, og ikke inn i personbil eller lasterom med mindre det er stor varebil.
 • Eventuelle skader som måtte oppstå under lasting eller transport, dekkes av kjøpers forsikring.
 • Prisen dekker en lasting dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
 • Der ordre krever plukk, eller deling av pall, må faktura være registrert betalt før ordren sendes til klargjøring.
 • Uavhentede Click&Collect ordre refunderes normalt ikke, med mindre kjøper har benyttet seg av angreretten innenfor tidsfristen på 14 dager. 

6. Reklamasjon:

 • Kjøper har undersøkelsesplikt ved varemottak og skal ikke ta varene i bruk før det er kontrollert om ordren/produktene har mangler/åpenbare skader.
 • Reklamasjon må skje skriftlig og senest innen 2 virkedager etter mottatt leveranse.
 • Der grunnarbeid og utførelse ikke er fagmessig utført, eller bruksområde ikke samsvarer med anbefalt bruk, bortfaller produktenes garanti.
 • På tromlede betongprodukter vil det være enkelte steiner som er ekstra hardt tromlet. 10% er normalt å beregne til svinn og kapp.
 • Variasjoner i overflateteksturen på betongprodukter kan skyldes variasjoner i delmaterialenes egenskaper og ulik herding. Dette anses ikke å ha betydning for produktets kvalitet.
 • Kalkutslag kan oppstå på betongprodukter, men er ikke ødeleggende for kvaliteten. Kalkutslag forsvinner normalt etter 1-2 år og kan eventuelt fjernes med en utvannet saltsyreløsning.
 • Elvesingel, Elvestein, marmor dekorstein og hagesingel, er naturstein. Oppgitt fraksjon er veiledende og vil aldri kunne være helt eksakt. Farge, form og sammensetning vil også variere mellom ulike produksjoner.
 • Granitt er naturstein. Det kan forekomme større eller mindre svarte flekker i steinen og dette er en naturlig del av granitten. 
 • Granitt er naturstein, det er derfor akseptert større avvik i dimensjon enn på f.eks. betongstein som er støpt i former.
 • Granitt kantstein er naturlig splittet, og vil ikke alltid være rektangulære. Dette gjelder spesielt på smale dimensjoner som 8x15 cm. og 8x20cm. Det kan også være enkelt-stein som har større eller mindre buer/avskallinger på en av sidene.
 • Ved etterbestilling/supplering av varer så vil du kunne motta en annen produksjon enn den som ble levert på hovedordren. Her kan det være større eller mindre avvik i farge og dimensjon.
 • På belegningsstein er det et godkjent avvik på +- 3 m.m og andre betongprodukter +-5 m.m. Dette er iht. norsk og europeisk standard.
 • Miljøstein er en ren nettbutikk og formidler av utemiljø. Vi uttaler oss kun generelt rundt produktanbefalinger, mengde og omfang av grunnarbeid.
 • Våre råd og elektroniske veiledninger er kun ansett som veiledende.
 • Kjøper er selv ansvarlig for å kvalitetssikre beregninger av areal, omfang av grunnarbeid, valg av produkttyper, mengder og varianter.
 • Miljøstein anbefaler å innhente fagkompetanse. Det kan være vanskelig for en legmann å beregne volum og mengde, produkttype og omfang av grunnarbeid.
 • Transportører som leverer våre produkter er ikke ansatt i Miljøstein og har ikke faglig kompetanse på verken grunnarbeid eller utførelse av stein-arbeider. Eventuelle råd man måtte få av ufaglærte følges på eget ansvar.

For spørsmål om bestilling eller betingelser, ta gjerne kontakt med Daglig leder Anders Oma på e-post anders@msno.no eller telefon 4004 2407