Aaltvedt Arctic Elvestein 16/22 1350kg BIGBAG

Arctic Elvestein 16/22 1350kg BIGBAG

Nydelig norsk Elvestein fraksjon 16/22mm. fra Aaltvedt. Sekken inneholder ca.1350kg og dekker ca.12m2. lagt i ca 5cm tykkelse

Fraksjon = størrelse i mm på steinene.
Eks: 16/22 – steinene vil variere fra 16mm til 22 mm.

Tykkelse = Med tykkelse på laget menes hvor tykt laget med dekorstein må være for å dekke godt. Jo større steinene er, jo mindre vil de dekke. Det er hensiktsmessig å blande små og store steiner for å dekke bedre.

M2 = Omtrentlig anslag for hvor mange kvadratmeter enheten dekker.